top of page

Gehoorsaamheid wérk


Teen middernag het die Here deur Egipte begin trek. Hy het in elke huis die seun wat eerste gebore is, laat doodgaan. Eksodus 12:29

Ons aanbid ‘n vergewensgesinde God: ‘n Vader wat in sy groot liefde ons oor en oor vergewe. Dis mos die wonder van sy liefde: dat die bloed van sy Seun berouvolle harte dadelik kan reinig.

Die waarheid is egter dat God ons sondes kan vergewe, maar dat die gevolge daarvan heel dikwels nie uitgeveë kan word nie. Ons kan nie net doen wat ons wil en dink dat dit nie sekere resultate tot gevolg kan hê nie. Ons kan nie mense sleg behandel en dink hulle gaan van ons hou nie; ons kan nie roekeloos met ons geld omgaan en dink dat ons bankbalans altyd positief sal bly nie; ons kan nie verkeerde eet- en leefgewoontes hê en glo dat die skaal en ons liggame dit gaan vergeet nie ... ons kan nie ons geestelike lewe afskeep en vrede verwag nie.

Die farao wou om die dood nie luister wat God vra nie en uiteindelik was sy hart stukkend geskeur toe sy eie seun sterf .... God het hom dalk vergewe, maar nie sy kind teruggebring nie.

Dis so moeilik om elke dag die regte ding te doen, die suiwer pad te loop en God se wil onfeilbaar te volg, maar dis altyd die moeite werd. Want die gevolge daarvan is vrede en seën. Hemelse seën.

O Here, ek wil so graag gehoorsaam wees en bly ... wees my genadig asseblief.


bottom of page