top of page

Verander alledaagse oomblikke in Goddelike momente


Nehemia was die skinker van die Persiese koning Artasasta. Nehemia het geweet dat dit sleg gaan met die Jode in Jerusalem. Dit het sy hart gebreek. Hy het toe opreg vir hulle gebid. Kort hierna was Nehemia besig om vir die koning wyn te skink toe dié hom vra wat’s fout. Toe antwoord Nehemia dat die stad waar sy voorouers begrawe is, een groot puinhoop is. “Hoe kan ek jou help?” wou die koning weet. Dadelik het Nehemia ’n skietgebed opgestuur na God. Praat van ‘n connoisseur van die regte oomblik, Nehemia het die situasie voor hom presies reg gelees! Na sy skietgebed het Nehemia die koning se hulp gevra. Daar op die plek is ‘n volk se geskiedenis ingrypend verander omdat een man ‘n alledaagse gesprek as ‘n Goddelike moment aangegryp het! Hoeveel kere vantevore het Nehemia en die koning nie al oor dag-tot-dag dinge gesels nie, maar daardie dag was dit anders. Toe moes Nehemia in die bres staan vir sy mense wat in nood verkeer. En toe lees hy die situasie reg. Toe gryp hy daardie breukdeeltjie van ‘n sekonde wat koning Artasasta aan hom gebied het en omraam dit met hemelse goud! Leer by hom. Gryp jou kanse aan


bottom of page