top of page

Ons slagtande is getrek


‘n Europese filosoof vertel dat hy een keer op ‘n trein tussen ‘n klomp priesters beland het. Een van sy vriende vra hom na die tyd hoe dit gevoel het. “Soos ‘n leeu tussen ‘n klomp Daniëls!” was sy vinnige antwoord. Ja, jy ken sekerlik ook die verhaal van Daniël in die leeukuil. God het hom daar veilig tussen die gevaarlike leeus bewaar. Daarom dat dit vir my so hartseer is dat vele godsdienstiges kies om eerder leeus te wil wees as Daniëls. Ons wil die leeuloop doen, eerder as Prediker 9 se hondeloop. Ons wil Jesus volg, maar ons is nie bereid om soos lammertjies tussen die wolwe te leef, soos wat Hy in Lukas 10 ons beveel om te doen nie. Geen wonder nie dat party godsdienstiges gevaarlike slagtande het. Dalk weet jy waarvan ek praat. Dalk het jy al onder hulle skerp tonge en venynige woorde deurgeloop. Dalk is jy ook al liefdeloos afgeskryf deur daardie selfaangestelde godsdienstige arrestasie beamptes wat almal uithaal wat met hulle onaantasbare idees oor die Bybel uithaal op die internet, in preke of in gesprekke.

Laat toe dat Jesus jou slagtande vandag nog trek. Jy is nie veronderstel om te brul nie. Jy is een van Jesus se skape as Hy jou Heer is. Jy is swak en weerloos. Hy is groot en sterk. Jy ken nie die pad nie. Hy is die pad. Jy verdwaal. Hy vind. Jy is bang. Hy is vreesloos. Skuil by Jesus. Hy is die Een wat groter, sterker, veiliger en meer genadig is as wat jy ooit kan verstaan. Laat staan al jou woede, jou baklei en jou vrees vandag aan Sy voete.


bottom of page