top of page

Op vlerke van geloof [resensie]


Riekert Botha. Op vlerke van geloof: 366 oordenkings vir ‘n vervullende lewe in Jesus se Teenwoordigheid. CUM. 2016

Riekert Botha se RSG-program het verseker dat Afrikaanssprekende mense van hom kennis geneem het, en sy Pleisters vir die siel-boeke het bygedra daartoe dat hy vandag ‘n bekende spreker en skrywer geword het. Hy het teologiese studies aan Amerikaanse universiteite voltooi.

Riekert se doel met dié dagboek wat ‘n jaar lank elke dag in jou lewe wil belê, is om die persoon, karakter en bediening van Jesus as hooftema te neem. En hy wil jou dan uitdaag om in jou elkedagse lewe met daardie aspekte van Jesus te identifiseer wat uitgelig word.

Wie is Jesus? Hoe lyk Hy? Hoe tree Hy op? Hoekom tree Hy so op? Aan die ander kant: hoekom is daar so baie dinge in my lewe wat nie sin maak nie? Hoekom lyk dit soms of Jesus my nie wil help wanneer ek myself in ‘n dilemma bevind nie? Die vrae hou nie op nie maar Riekert gaan sistematies te werk om jou op die geloofspad agter Jesus aan te begelei.

Hy begin in die begin, met die belangrike boodskap wat ‘n gelowige se lewe verander: God is by ons, in die gesig van Jesus. Dan vra hy: wat sou Jesus doen? Wat beteken dit om onderdanig en gehoorsaam aan Hom te wees? ‘n Volgende belangrike tema is geestelike oorlogvoering waaraan gelowiges noodgedwonge deelneem; alhoewel die uitslag van die oorlog vooraf bepaal word, is daar tog ongevalle onder die soldate van die kruis omdat hulle nie korrek aangetrek is vir die stryd nie. Dan skryf Riekert oor woorde wat lewe gee, en die heerlikheid van die Here wat daardeur in ons lewe openbaar word. Hy vra: wie is die Heilige Gees en hoe stel die Gees ons in staat om so te lewe dat dit tot eer van die Here is? En hy sluit dan deur weer te gesels oor Jesus, wat die sentrum van sy oordenkings is.

Hier het jy ‘n gawe boek wat mooi ontwerp is, met elke dagstukkie op een bladsy en met ‘n Skrifgedeelte wat direk aansluit by die oordenking. Indien jy Kersgeskenke gee, is ‘n Bybelse dagboek seker een van die beste geskenke omdat dit oor ‘n jaar ‘n persoon of gesin se lewe indringend gaan beïnvloed.

Riekert se gemaklike skryfstyl en sy kennis van mense maak van dié boek ‘n maklike leesboek.


bottom of page