top of page

“Ruk jouself reg, man!”


“Ruk jouself reg, man!” Dit was my padlangse woorde toe ek vir die hoeveelste keer op die dronk ou afkom. “Wat laat jou dink ek wil so leef?” was sy onverwagse reaksie. “Ek kan myself nie help nie!” Hierdie woorde sal ek nooit vergeef nie. As ’n jong outjie het ek alles probeer om hierdie alkoholis uit die greep te ruk van sy aanhoudende gedrinkery. Om met hom te raas, te baklei en te be-preek het egter niks gehelp nie. Almal het sy hand gelos, en ekself was ook besig om dit te doen met my godsdienstige beterweterigheid. Eers ’n ruk daarna het die Here hierdie man op sy eie maniere bevry uit die greep van drank. Ekself het egter die les van my lewe geleer. Ek het besef dit is nie my werk om mense reg te ruk of uit te sorteer nie. Ek moes leer ek is nie ’n “geestelike regrukker”, of ’n godsdienstige chiropraktisyn nie.

Net die Here kan lewens verander. Deur sy Gees se werk draai Hy mense om. Slegs Hy maak mense nuut. Ons verantwoordelikheid is maar net om daar te wees vir mekaar. Ons moet mekaar aanmoedig, optel, vermaan en bystaan, maar die regte innerlike verandering kom altyd van God af. Ons is geroep as die Here se getuies, nie as sy regspan, sy arrestasie-beamptes of sy uitsorteerders nie. Ons is geroep om van God se groot dade en sy verniet-genade te getuig… en om die Gees te vertrou om die hartoorplantings te doen.


bottom of page