top of page

Vrede in sy teenwoordigheid [resensie]


Angus Buchan. Vrede in sy teenwoordigheid: God se vrede sal oor julle harte en gedagtes die wag hou omdat julle aan Christus Jesus verbond is – Filippense 4:7. 366 oordenkings - Grootdruk. CUM. 2016

Vrede het ‘n relatiewe skaars artikel in ons wêreld geword waar onmin tussen mense dikwels heers, wat aanleiding tot geweld en bitterheid gee. En vrede het nie te doen met die afwesigheid van konflik of stryd nie. Dit is ‘n toestand van die gemoed wat die kwaliteit van jou lewe indringend bepaal. Die afwesigheid daarvan lei tot ‘n lewe wat nie sin maak nie en nie die moeite werd is nie. Die aanwesigheid van vrede lei tot ‘n mens wat in vrede met hom- of haarself lewe, en in vrede met ander mense; selfs in vrede met die natuur.

Die voorwaarde vir daardie vrede wat die wêreld nie ken en ook nie vir jou kan gee nie, lê in ‘n intieme verhouding wat ‘n mens met die Prins van Vrede het. Alleen vanuit jou verhouding met Hom kan jy vrede beleef. Daarom is die eerste voorwaarde vir vrede op aarde, waarvan die engele met Kersfees gesing het, dat jy die Man van Vrede as jou vriend ken, en dat julle die pad deur die lewe saamloop.

En dit is waarvoor Angus Buchan skryf, dat jy vrede in die Here se teenwoordigheid vind. Die dagstukke is so ingedeel dat dit in die loop van die jaar ontwikkel. Dit begin by geloof in God en Jesus Christus, wat ‘n mens in staat stel om die storms van die lewe te trotseer. Maar sy vrede stel jou ook in staat om te veg vir die behoud van jou gesinseenheid, ‘n tema wat vir Angus belangrik is. Vrede stel jou in staat om as leier sekere eienskappe te openbaar en om as meer as ‘n oorwinnaar te lewe. En die geheim om vrede te ondervind lê in die kwaliteit van tyd wat jy in jou verhouding met die Here deurbring. Hier speel die Woord en Gees die belangrike rol.

Angus het bekend geword as evangelis wat veral manne bereik, en oproep om terug te gaan huis toe en priester en profeet in hulle huis te wees. Sy saamtrekke word jaarliks steeds deur duisende bygewoon.

Dié Bybelse dagboek is egter nie slegs aan die adres van mans gerig nie. Die kort oordenking wat ‘n bladsy beslaan, bestaan ook uit ‘n Skriflesing en gebed.

En omdat dit in grootdruk gedruk is, maak dit die boek toeganklik vir enige persoon.

‘n Gawe geskenk vir iemand wat ‘n jaar lank die vrug daarvan gaan geniet. En indien niemand dit vir jou gee nie, gee dit vir jouself!


bottom of page