top of page

Lewende water is vir dood-dorstiges bedoel


Daar by die put kom tap sy water. Dit was so 12 uur in die dag. Toe sien sy die Man wat daar sit. "Gee vir my water om te drink," sê Hy. "Hoe praat jy wat 'n Joodse man is met my as Samaritaanse vrou?" "As jy geweet het wie Ek is, sou jy gevra het en dan sou Ek vir jou lewende water gegee het." So praat Jesus padlangs terug in Johannes 4. So deel Hy sy lewende water uit, sommer so daar op die warmste tyd van die dag by die mees onwaarskynlike plek en mens denkbaar.

Lewende water is vir mense wat doodgaan van die dors. Jesus alleen spesialiseer in sulke water. Hy is hierdie water! Dit gee Hy verniet weg vir elkeen wat Hom vra. En die beste nuus van alles - Hy stap na dorstiges toe en ontmoet hulle daar waar hulle leef en werk. Daar in die regte lewe is Jesus die waterverspreider uit die hemel. Daar doen Hy die ontmoet, vra en ontvang-roete!

O ja, Jesus nooi ons saam met Hom na vandag se waterputte toe. Hy stel ons voor aan nuwe dorstiges. Hy leer ons om vir hulle lief te wees. Hy verander ons in water-aandraers van sy lewende water. Verstaan jy dit? Dra jy water aan?


bottom of page