top of page

Eerste keer volspoed vir Hom!


My pa het kleintyd vir my gesê: “What is worth doing, is worth doing well.” Doen dinge die eerste slag reg. Werk hard, ook al is jy die enigste een daar by jou werk wat dit doen. Uitnemendheid is ‘n goeie wagwoord. Doen dinge reg tot in die fynste detail van jou lewe, maar dan altyd tot eer van die Here. So skryf Paulus gereeld in sy briewe vir ons (bv. Kol 3:17 en 23). Doen jou beste heel eerste vir die Here, soos wat Oswald Chambers in sy boek met die mooi titel dit ook bedoel het: “My Utmost for His Highest!” Wat help dit in elk geval jy wil die hele wêreld verander, maar jy blink nie uit tot eer van die Here in die detail van jou lewe nie. Wat help dit jy is nie betroubaar wat jou woord betref nie, of rondom die deurvoer van opdragte wat aan jou toevertrou is nie. Dan mis jy die groot punt van jou lewe.

Dalk is dit net weer nodig om daaraan herinner te word dat God die Eerste Ontvanger is van elke projek wat jy afhandel; die Leser van elke teks wat jy skryf; die Aanhoorder van elke klas wat jy aanbied of elke lesing wat jy gee; die Aanskouer van alle transaksies wat jy beklink; die Eregas by elke ete wat jy voorsit; die Voorsitter by elke vergadering waar jy aanwesig is; die Toeskouer by alle wedstryde waarin jy speel; die Passasier van alle voertuie waarin jy ry; die Ontvanger van elke snytjie brood wat jy uitdeel of elke glas water wat jy weggee; die Gasheer by al jou kuiers; die Hoorder van elke gesprek wat jy voer. Hy is die Here van jou lewe wanneer jy alleen is en wanneer jy tussen ander mense is. Daarom blink jy tot in die detail van jou lewe uit vir Hom.


bottom of page