top of page

Van talente tot karakter


Talente erf jy by jou ouers en jou familie. Jou talente help jou om op die kruin van jou eie lewe te kom. Daarom is talente veral effektief gedurende die eerste helfte van jou lewe, maar jou karakter dra jou deur sowel die eerste as die tweede helfte van jou lewe. Tog kan jou talente soms in die pad van jou karaktervorming staan. Die rede? Wel, jou talente fokus gedurig die soeklig op jouself en op al jou vermoëns en vaardighede. Karakter, wat deur die Gees van die Here se teenwoordigheid in jou gevorm word, bring egter ’n innerlike rustigheid, kalmte en wysheid in jou lewe mee. Karakter is soos ‘n diep, rustig vloeiende rivier. Terwyl talente eintlik net oor jouself gaan, maak jou Geesgevormde karakter dat jy oor jouself kom en die Here en ander mense dien. Talente se dae raak iewers getel. 'n Karakter wat deur God gevorm word, word egter met die jare net al hoe dieper en sterker. Daarom die lewensbelangrike vraag- is jy iemand van karakter? Of ken mense jou eintlik net aan jou talente? As laasgenoemde waar is, dan is jy in die moeilikheid. Verskuif dringend van talente na karakter!


bottom of page