top of page

Aan wie se kant is God?


God is aan my kant! Hoeveel mense maak nie sulke aansprake nie. Maar aan wie se kant is Hy dan nou regtig? Wel, die Bybel is uitgesproke daaroor dat God min of meer altyd kant kies vir die verloorders in die samelewing. Wie is hulle? As ek na Psalm 146 kyk, om een voorbeeld te noem, dan is dit mense soos die armes, weerloses, weeskinders, weduwees, sondaars, uitgeworpenes, siekes en eensames. Hulle is God se gunsteling mense. Hy vat graag hulle kant teen die maghebbers, owerhede, onderdrukkers en manipuleerders. Hy sien sulke mense se omstandighede raak en hoor as hulle na Hom roep. Daarom dat jy en ek moet leer om deur God se oë na die lydendes en verloorders in die samelewing te kyk. En om hulle stem te wees. Ons wat stemme het moet praat wanneer die stemloses se regte geskend word. Ons wat ‘n klein stukkie beweegruimte het moet in die bres staan wanneer die hulpeloses vertrap word. Anders is ons geloof maar net ‘n selfsugtige aangeleentheid wat net oor ons eie vroomheid gaan. Ons moet in Jesus se Naam onsself oor verlorenes en sondaars ontferm en vir hulle vertel van Hom wat die Lig vir die wêreld is.


bottom of page