top of page

Geskenk van genade [resensie]


Ek hoor soms van die ouer mense maak die opmerking wanneer ek op huisbesoek is dat ‘n ander mens se genade ‘n vervloekte genade is. Die gesprek is meestal in die konteks van die Here se genade wat vir ‘n mens so baie beteken, veral as jy ouer word en met pyne en teleurstellings moet saamleef.

Hoe wonderlik is dit nie dat ons as gelowiges elke dag van die Here se genade mag lewe! En dit is waartoe Nina jou nooi: om vir ‘n jaar lank op dié groot genade te konsentreer. Die genade van sy teenwoordigheid waarin ons vrede en blydskap vind, wat ons leer om Hom te vertrou selfs al is dit stikdonker om ons.

Nina het meer as 150 boeke geskryf, en dit is hier dadelik duidelik hoekom sy ‘n gewilde skrywer van opbouende boeke bly. In duidelike taal, kort en op die man af, en aan die hand van die Bybel skryf sy woorde van bemoediging wat elke dag jou opnuut gaan aanvuur om die oog op Jesus Christus te hou, die Begin en Voleinder van ons geloof. Want ‘n mens wat in die Here se genade rus, word nie geestelik moeg en sak nie uit die wedloop voor die wenstreep bereik is nie.

So skryf sy oor Pilatus se keuse om Jesus vry te spreek, veral omdat hy as regsgeleerde weet dat die Jode geen grondige saak teen Jesus het nie: Nogtans kies Pilatus om sy gewete en die versoeke van sy vrou te verontagsaam en die oproerige skare hulle sin te gee. Daarom gee hy Jesus oor om gekruisig te word terwyl Barabbas vry uit die gevangenis stap. Ook ons kom elke dag voor keuses te staan, waarvan sommige belangriker as ander is. Dink mooi voor jy kies, en maak seker dat jy nie verkeerde keuses maak omdat jy ánder mense hulle sin wil gee nie. Raadpleeg eerder die Here. Onthou dat jy eendag rekenskap sal moet gee van jou verkeerde keuses.

Die boek is in GROOTDRUK, en daarom uiters vriendelik vir mense wat die leesbril moet nader trek. Elke dagstukkie begin met ‘n Skriflesing, teksvers, kort oordenking en gebed.

‘n Ideale Kersgeskenk vir iemand wat nie meer allerhande geskenke nodig het nie maar wat daagliks gaan baat by ‘n relevante woord uit die Woord.


bottom of page