top of page

Laat jou kinders uit hul foute leer


Deesdae hoor 'n mens baie van die term, "helikopter-ouers." Dit is ouers wat op 'n ekstreme wyse betrokke is by hulle kind en eintlik elke aspek van die kind se lewe wil hanteer. Helikopter ouers se kinders is soos spoggerige meubelstukke wat blink gepoleer is, net reg vir uitstalling. Sulke ouers wil graag namens hulle kinders besluite neem om te verhoed dat hulle kinders hul koppe stamp. Of hierdie ouers wil nadat 'n fout begaan is, die gevolge van die fout dra vir hulle kinders.

Ons as ouers moet besef dat ons kinders in die eerste plek God se kinders is. Dit is 'n voorreg wat God aan ons gee om kinders groot te maak. Jou voorbeeld en jou optrede moet jou kind na die Here lei. Billy Graham se die volgende: God gave our children to us - but we sometimes forget why he did so. The reason is simple. He entrusted them to us so we could train them and prepare them to be an adult, to be out on their own someday.

Myns insiens is die grootste guns wat jy aan jou kind kan doen, om hom te leer hoe om die storms van die lewe te hanteer, hoe om sy eie sambreel oop te maak as hy die eerste druppels van die storm sien val. 'Dit is 'n feit dat geen kind volmaak is nie en dat hy/sy beslis foute sal begaan en verkeerde keuses sal maak. Dis daardie tyd wat jy as ouer in jou hande wil huil, want jy wil nie he dat jou kind sy kop stamp nie. Dit is baie belangrik dat ouers besef dat 'n kind leer deur foute te maak. Ouers moet nooit die gevolge van die foute dra nie. Die kind moet besef dat sekere keuses sekere gevolge het en self die gevolge van sy foute dra. 'n Bekende sielkundige, John Rosemond het die volgende waar woorde gesê: Good parenting is doing the right thing when a child does the wrong thing.

Dit beteken nie jy moet onsimpatiek wees en vir jou kind se: ek het jou mos gesê nie. Wees onvoorwaardelik lief vir jou kind in 'n tyd van mislukkings. Luister, gee raad en help jou kind om uit sy foute te leer. So leer jy as ouer jou kinders dat foute 'n positiewe leerproses kan wees. Op die manier kan daar ook 'n verdieping in die verhouding tussen jou en jou kind wees.


bottom of page