top of page

As


‘As’ ek maar geld gehad het in my rekening toe ‘n debietorder deurgegaan het. ‘As’ ek tog maar net my mond gehou het in die vergadering. ‘As’ ek maar net nie die verkoopsman vertrou het nie. Ons denke is soms gevul met ‘as-oomblikke’. Oomblikke wat vol spyt is van geleenthede wat verbrou is. Destyds het ek twee of drie beroepe gekry, maar ander keuses gemaak omdat ek gevoel het God het ‘n bepaalde plan vir my in ‘n bepaalde gemeente. Ek wonder soms baie hieroor…

Hoeveel keer dink ek en jy nie dat ons drome is God se drome. Kyk maar na Jesus wat Paulus in Mark 8:31-33 regstel. Paulus se drome of visie was duidelik nie God s’n nie, maar soms raak ons ook verward en dink ons drome is God se drome. Ek wonder hoeveel predikante bedank beroepe want ‘hulle’ dink God het nog ‘n projek om saam met hulle uit te voer by hulle huidige gemeente. Komies dalk het daardie gemeente gebid dat die dominee tog net ‘n ander beroep ontvang en weggaan. Destyds het die ou predikante geglo, of ten minste my pa, dat wanneer jy ‘n beroep kry dat dit God is wat roep en jy moet gaan. Tog was daar beroepe wat my pa van die hand gewys het. Ek wonder hoe anders sou ons lewe uitgedraai het as my pa destyds ander beroepe aangeneem het. Sou hy nou nog dalk geleef het en sy kleinkinders aanskou het? Dalk sou hy so lekker gewerk het in die ander gemeente en nooit hart probleme ontwikkel het nie. Ek wonder…

My pa se dood het my in ‘n bepaalde rigting forseer. My pa se dood het my honger gelaat vir ‘n vaderfiguur in my lewe en juis daarom kon ek aanklank by God as vaderfiguur vind. ‘n Vader wat my beskerm van die seer van die lewe en vader wat vir my lief is. Kan dit wees dat my biologiese vader se dood juis die rede is dat ek uiteindelik in ‘n verhouding met God is? Dat juis deur die dood van een (Rom. 5:12-21) ‘n ander een nou lewe. Kan ek die slotsom maak dat daar tog wel ‘n goeie uitkoms was uit die dood van my pa. Kan dit wees dat daar regtig in elke ding in die lewe daar ‘n rede voor is?

Snaaks genoeg…ek ken my pa nou beter as toe hy geleef het. Wat hy gedink het en mee geworstel het as eggenoot, pa en predikant. Want juis omdat hy, net soos ek, predikant was, weet ek hoe hy dink oor eggenoot en pa wees.


bottom of page