top of page

Skep kanse…


“Wag vir die regte tyd" - so sê baie. Die probleem is egter dat party mense hulleself dood wag op die regte geleenthede. Hulle wag hulle lewens om. Vir hulle is die lewe soos ‘n rooi verkeerslig wat net nooit wil groen slaan nie. Ek glo dit werk net mooi andersom. God se wil is ‘n groen verkeerslig. Jy leer sy wil ken terwyl jy aan die beweeg is. Ja, daar’s natuurlik ook ruimte vir stilstaan in ons geestelike lewe. Maar geloof is nie een lang ry stiltes in ‘n hemelse wagkamer nie; dis aktiwiteite. Geloof gebeur. En dit gebeur boonop in die regte lewe. Dit is om elke dag elke Goddelike momente aan te gryp. Dis om die regte geleenthede te skep – soos Dawid wat Goliat se uitdaging aan Israel as ‘n wonderlike geleentheid aangegryp het om God te verheerlik. Terwyl die soldate van Israel daardie dag gewonder het hoe hulle so ‘n groot reus kon verslaan, het Dawid op sy beurt gewonder hoe hy ooit so ‘n reuse teiken met sy slingervel se vyf missiele kon mis! Doen dieselfde. Skep elke dag geleenthede om die Here te verheerlik! Leef ‘n slag asemrowend tot sy eer!


bottom of page