top of page

Toe stoei hy ’n “goue medalje” los


Die Olimpiese Spele is tans groot nuus. Hier gaan alles oor medaljes- en met name oor goue medaljes. (Vra vir onse Wayde van Niekerk!). Wel, een Bybelfiguur het ook op ’n keer sy eie goue medalje by wyse van spreke losgestoei. Ek praat van Jakob. Hy het homself een nag teen ‘n boodskapper van die Here vasgeloop (Genesis 32:22-33). Toe het hy met hierdie boodskapper begin stoei. Teen dagbreek het Jakob se opponent besef hy’s te sterk. Nadat hierdie hemelse gestuurde Jakob op die heup geslaan het, wou hy padgee. Maar Jakob het geweier: “Nee, ek los jou nie voordat jy my seën nie!”.

Hierop het die hemelse besoeker sy naam gevra.

Jakob!”

Wel, van nou af is dit Israel. Nie meer Jakob nie, maar Israel,” het hy geantwoord. Toe sê die man: “Vannag het jy teen God en mens geveg en gewen” (vers 29). Jakob wou weet wie sy opponent is, maar dié het hom net geseën en toe padgegee. Daarna het Jakob/Israel stamelend gesê: “Ek het God vannag gesien en kyk, ek lewe nog” (vers 31).

Wat ’n verhaal! God laat toe dat sy aardse kneg ‘n hemelse boodskapper in ‘n hoek in stoei. Trouens, hy het reggekry wat niemand nog ooit reggekry het nie- hy het die geveg van ’n leeftyd gewen. Jakob het goud losgestoei! Die resultaat was aardskuddend: ‘n gewone mens het skielik ‘n ere-naam gekry, ‘n naam wat sy ganse nageslag se volksnaam sou word. Jakob was van nou af ISRAEL - die een wat met God veg! Toe Jakob/Israel daardie oggend as kampioen wegstap, het ‘n nuwe era begin. Hy was van nou af God se kryger, die een op wie hemel en aarde kon reken. Jakob die Bedrieër was teen sonop daardie dag uitgediende nuus. Israel, die God-stryder en nuwe geloofsheld, was nou op die toneel! Israel het nou die pas aangegee, nie meer die ou, bedrieglike Jakob nie!

Verstommend wat een goeie geveg kan regkry. Dit bring ‘n nuwe identiteit, ‘n nuwe naam, ‘n nuwe sending en ook splinternuwe geseënde lewe tot stand. Moenie bang wees vir die regte stoeigevegte nie. Moenie bang wees om God in die oë te kyk; te pleit; te stoei en aan te hou totdat Hy jou seën nie. Hou aan totdat jy ‘n moderne God-kryger word, een wat die guns van God geniet en wat vir ander tot seën is!


bottom of page