top of page

Hardloop soos Forrest Gump


Onthou jy nog daardie fliek, Forrest Gump? Hy was die ou wat regoor die VSA gehardloop het. Al wat hy gedurig vir homself gesê het, is: “run, Forrest, run!” En hy het ook. Dis ook wat Paulus vir Timoteus, en vir elke ander gelowige, in 1 Timoteus 6:11 sê. Ons moet hardloop. Waarvoor? Nee, die vraag is eerder van wie of wat af? Sonde, dis wat! Ons moet van sonde af wegvlug. Ons moet sorg dat ons en sonde nooit op dieselfde tyd op dieselfde plek is nie. Dan wag daar groot moeilikheid op ons, want sonde is nooit ons speelmaat nie. Om maar net van sonde af te probeer weghardloop, is egter nie genoeg nie. Ons moet ook na Iemand toe hardloop, na Jesus Christus toe. Dan eers is ons veilig. Dan is sonde ten minste een tree te stadig vir ons. Dan verloor versoekings die resies.

Watter verkeerde dinge in jou lewe kry jou elke keer onder? Is dit dalk omdat jy nog nie besluit het om te begin weghardloop nie? Dan is vandag net die dag om te laat spaander, maar hardloop asseblief in die regte Rigting. Hardloop na die Here toe. Hy is jou veilige vesting.


bottom of page