top of page

Gee jou 5 broodjies en 2 vissies - God maak dit meer


Ek het onlangs die voorreg gehad om te gesels met die direkteur van ‘n klein liefdadigheidsorganisasie wat ‘n minderbevoorregte gemeenskap in Roemenië ondersteun. Daar het hulle ‘n kerk en gemeenskapsaal gebou, asook klere en ander hulpmiddels aan die gemeenskap gegee. Sy passie vir die projekte waarmee hulle besig is, was aansteeklik. Hy het aangedaan geraak toe hy verduidelik dat hy steeds nie altyd verstaan hoe die Here hom en sy spannetjie helpers die voorreg gun om deel van Sy plan te wees om mense se nood te verlig nie. Hy sê as hy terugkyk na wat hulle alles vermag het, ten spyte daarvan dat hulle ‘n klein organisasie is, laat dit hom nederig en klein voel. Met die grootste blydskap vertel hy dat hy met groot dankbaarheid kan sê dat hulle definitief een lewe gered het. Hy vertel die verhaal van ‘n jong ma wat swanger geraak het terwyl sy reeds met twee kinders in moeilike omstandighede bly. Sy besluit om ‘n aborsie te hê. Haar ma nooi haar saam kerk toe waar sy tot bekering kom en besluit om nie meer die aborsie te hê nie. Sy besluit om die Here te vertrou met die benodighede vir die baba. Toe ‘n skeepskrat van die liefdadigheidsorganisasie ‘n paar maande later aankom, was daar groot bokse vol bababenodighede asook ‘n stootwaentjie!

Hulle was getrou om te doen dít wat die Here op hulle hart gelê het. In die proses pas dit in God se plan om die jong ma te help. Wanneer ons goeie dade doen weet ons nie hoe dit inpas in God se plan nie. Soms kry ons egter die voorreg om te sien hoe dit alles in mekaar pas en word ons verras en bemoedig deur die resultaat.

In 1 Kor 3:5 sê Paulus dat elkeen van ons maar net die werk moet doen wat die Here aan ons toevertrou het. “:6 My werk was om die saad te plant. Apollos moes dit natgooi. Maar God het laat groei. :7 Wie plant en wie natgooi, is nie belangrik nie. Die belangrike Een is God, want dit is Hý wat laat groei. :8 Die een wat plant en die een wat natgooi, werk saam en het een gesamentlike doel, alhoewel elkeen sy eie beloning sal ontvang in ooreenstemming met sy eie harde werk. :9 Ons is Gód se werkspan.” (Die Boodskap)

Toe my vriend Vijay Menon een aand ’n jong dominee gelukwens met sy nuwe boek, het dié geantwoord: “Ek het jare gelede tot bekering gekom in ‘n praatjie wat jy gegee het.” Vijay het die saadjie geplant en die Heilige Gees het die oes ingebring.

Nie almal van ons word geroep om op groot skaal te saai (vir groot groepe mense van God se liefde te vertel) nie, maar elkeen van ons kan met woord én daad uitreik na mense in fisieke of geestelike nood. Kom ons vertrou die Here om vir ons die geleenthede te wys waar ons bydrae (hoe groot of klein ook al) ‘n lewensveranderende verskil kan maak.


bottom of page