top of page

Lewensgeluk = liefde vir God


Lewensgeluk begin by liefde vir die Here. Sonder liefde is daar geen lewensvreugde nie. Spreuke 1:7

Mense se geluk hang nie af van hul inkomste peil nie. So skryf Richard Easterlin wat vanuit ‘n ekonomiese hoek navorsing gedoen het oor die faktore wat tot ons geluk bydra. So het sy navorsing byvoorbeeld gewys dat, alhoewel die eerste wêreldse mens se inkomste toegeneem het, ons ervaring van geluk afgeneem en depressie toegeneem het. ‘n Paar redes wat daartoe aanleiding kan gee, is:

  • Ons vergelyk onsself met ander en wil dan beter doen, meer hê en anders wees.

  • Ons raak bloot gewoond aan en selfs verveeld met geluk.

  • Ons weet nie wat ons regtig gelukkig maak nie. En omdat ons nie weet nie, bly ons heeltyd op soek na nog of ander vorme van geluk.

Hoe hartseer is dit! Dat ons wat as die bevoorregtes bekendstaan, die mees ongelukkige mense kan wees juis omdat ons ons geluk in ander vorme en op ander plekke soek as dit wat ons Meester ons voorgeskryf het. Miskien moet ons ophou om status, mag, gerief, geld ... en selfs geluk te soek. En meer moeite doen om saam met die Bron van Geluk te leef. Want wanneer God vir ons ‘n lewende werklikheid is en ons sy teenwoordigheid in ons lewens ervaar, dan is ons geseënd. En in daardie seën lê die geheim van ware geluk.

As jy op soek is na geluk, soek God. Soek sy teenwoordigheid en sy wysheid. Leef saam met Hom ... wees bý Hom. Dan is jy geseënd.

Here, ek wil in U leef.


bottom of page