top of page

In pas met God


Die regte vraag is nie: “Wat is God se wil vir my eie lewe?” nie, maar eerder: “Wat is God se wil?” en hoe val ek daarby in. Het jy die klemverskil opgemerk? Dit gaan nie oor myself nie. Nee, dit gaan 24/7@365 (24 uur per dag, 7 dae per week, 365 dae per jaar) net oor God, oor sy eer, sy planne, sy drome, sy wil… Die enigste manier hoe my eie planne sinkroniseer met God S’n, is wanneer ek in pas leef met Hom. Wanneer my dagboek vervang word met die lewende God S’n en my horlosie ingeruil word vir ‘n hemelse uurwyser, dan begin die regte dinge in my lewe gebeur. Dan geskied God se wil. Hoe gebeur dit op grondvlak in my lewe? Wel, dit begin by gebed. Jesus het ons leer bid: “Laat u wil geskied!” God se wil geskied nie elke slag outomaties nie. Ek kan sy doel misloop deur ongehoorsaamheid. Die manier om terug te kom op die hemelse standaard is deur gebed, gelowige gebed, in-pas-met-God gebed! Bekering en toewyding is ewe belangrike roete-aanwysers na God se wil. My lewe moet elke dag klei in God se hande wees, goeie klei wat sag en bruikbaar is in God se hande.


bottom of page