top of page

’n Belangrike les oor die spoed van


Twee van die kortste gebede in die Nuwe Testament kom voor in die Lukasevangelie. In Lukas 18:9-14 hoor ons hoe die tollenaar in Jesus se gelykenis bid: “God, wees my, sondaar, genadig.” Net daar, in ‘n hemelse genademoment word sy gebed verhoor. Jesus vertel dat hierdie man huistoe gegaan het as iemand wie se saak met God reg is. Genadespoed is vinniger as lig. Dit tref jou elke keer wanneer jy bankrot voor God kom staan met niks anders as net jou sondes en jou stukkende lewe nie. Daar is geen spoedbeperking op God se genade nie. Hy is op sy beste wanneer ons sondes die grootste is. God kom op sy naaste aan ons wanneer ons op ons vêrste van Hom af is en dan uiteindelik met leë bedelaarshande voor Hom kom staan. Nog ‘n ander kort gebed in Lukas kom voor in hoofstuk 23 wanneer die man langs Jesus aan die kruis vra: “Dink aan my, Here, wanneer U in God se ryk kom.” Net daar, in ‘n hemelse genademoment, het Jesus geantwoord: “Vandag sal jy saam met My in die paradys wees.” Daar is nie tyd om te mors wanneer mense genade bedel nie. Dan antwoord God elke keer teen genadespoed.


bottom of page