top of page

Enige plek. Enige tyd. Enige gebed


Opregte gelowiges sal nie meer na ‘n spesiale plek hoef te gaan om die Vader daar te dien nie. Tye verander. Hulle sal nou op enige plek met God kan praat, net so lank hulle dit opreg en met die hulp van die Heilige Gees doen. Johannes 4:22b,23a

Jesus het so baie dinge kom verander. Soos om ons toegang tot God te vergemaklik. Vandat Hy hier tussen ons geleef het, hoef ons nie meer net heiligdomme te besoek om met Hom te praat nie, ons kan letterlik elke oomblik saam met Hom lééf.

Natuurlik is dit vir ons geestelike groei noodsaaklik plek in ons dag te maak vir toegewyde Woordlees- en gebedstye. Maar hoe wonderlik dat ons nie nét dan tot ons Here hoef te nader nie; dat ons dwarsdeur ons gewone mensweeslewens sommer net met Hom kan praat, sommer net kan wéét: Hy is bý my. Hy is bý my op die mees ongewone plekke en tye; Hy is bý my wanneer ek stoei met probleme, bang is vir die toekoms, onseker voel oor wat ek moet doen, met my gewone dagtaak besig is ... wanneer ek sommer net die lewe geniet.

Jesus het ons verhouding met God kom nuutmaak. Hy het letterlik in ons gewone wêrelde kom inbreek sodat ons hele lewe ‘n gesprek met Hom kan wees. Hoe wonderlik dat jou Here ook vandag heeldag bý jou gaan wees. dat Hy op hierdie oomblik in jou ís.

Gees van God, ek wil vandag heeldag met U praat. Heeltyd u stem hoor. Deurentyd u liefde ervaar.


bottom of page