• Stephan Joubert

Dra jou kruis [video]


In ons volgende 3 minute Bybelskool video gesels Stephan Joubert verder met ons oor die maniere van kruisigings asook hoe Jesus gekruisig was.


© 2020 Ekerk Vereniging.

Trots gebou deur Ekerk.

Ekerk bankbesonderhede:


Ekerk Vereniging,

ABSA Bank, Takkode: 632 005,

Rekening: 4059 699 232

South Africa | Suid Afrika

logo snapscan.png
Zapper logo wit.png

Vind, volg & bevriend ons hier:

  • White Instagram Icon
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon

Laai ons "app" af: