Israel saam Stephan Joubert

BUITELYNE VAN DIE REISPLAN
(O)-Ontbyt       (O*)-Ontbyt aanboord       (M)-Middagete       (A)-Aandete       (A*)-Aandete aanboord

Dag 1:  Maandag, 22 November JOHANNESBURG – TEL AVIV


Ontmoet mekaar vanaf 18:00 by die El Al toonbank in die Internasionale vertreksaal van die Johannesburgse O.R. Tambo Internasionale lughawe.  Nadat die El Al sekuriteitsprosedures afgehandel is, sal u bagasie deur die lugredery met plastiek toegedraai word.    Vertrek om 21:45 na Tel Aviv.  Oornag aan BOORD   (A*)

Dag 2: Dinsdag, 23 November MASSADA – DOOIE SEE


Stryk om 06:30 op die Ben Gurion lughawe neer.  Ons toerbus staan gereed om    na die bergvesting Massada te vertrek, waar u per kabelspoor na die kruin geneem word.  Besigtig die bouvalle van die eens luukse paleis van koning Herodus en geniet die lieflike uitsig oor die Woestyn van Judea en die Dooie See.  Hier het die tragiese verhaal van Eleazer Ben Yair en sy 959 Joodse volgelinge, wat eerder massa-selfmoord gepleeg het as om hulle in die Romeinse besetters oor te gee, afgespeel.  Ons bestemming is die Dooie See, die laagste plek op aarde. In die Bybel het dit as die “sout see” bekend gestaan. Tyd om letterlik “op” die water van die Dooie See te dryf.  Aandete en oornag by die DOOIE SEE  (O*)(A)


Dag 3:  Woensdag, 24 November EIN GEDI – QUMRAN – BETABARA – JERIGO – BETH SHEAN – TIBERIAS


Vertrek vanoggend na Ein Gedi waar Dawid soms teen Saul geskuil het en waar hy die geleentheid gehad het om Saul dood te maak, maar net ‘n stukkie van sy kleed afgesny het.  Reis verder na Qumran waar die Dooie See boekrolle in 1947 ontdek is. Vertoef by die doopplek van Jesus by Betabara aan die “oorkant” van die Jordaanrivier. Reis verder na Jerigo, die oudste bekende stad ter wêreld.  Hierdie stad is deur Josua vernietig toe die Israeliete in opdrag van God, 7 maal om die stad geloop het en sy mure ineengestort het.  Neem die kabelspoor na die “Berg van Versoeking” waar Jesus versoek was en geniet ‘n indrukwekkende uitsig oor Jerigo en die berge van Nebo in Jordanië.  Reis verder met die Jordaanvallei langs na die uitgrawings van Beit Shean met sy indrukwekkende Romeinse amfiteater.  Hierdie stad is in die omgewing  van die Gilboaberg geleë en dit is hier waar Saul en sy seuns se liggame teen die stadspoort vasgesbind was. Ons bestemming is die See van Galilea waar aandete by ons hotel bedien word.  Oornag in TIBERIAS  (O)(A)

Dag 4:  Donderdag, 25 November GALILEA OMGEWING


Vertrek vanoggend na die ruïnes van Magdala, die tuisdorp van Maria Magdalena. In die tyd van Jesus was dit ‘n vooruitstrewende vissersdorpie. Argeoloë het die oorblyfsels van die dorpie wat uit die dae van Jesus dateer, blootgelê wat ‘n Bisantynse klooster en ‘n mosaïekvloer van ‘n vissersboot uitbeeld.  Die omgewing staan vandag bekend as Migdal. Bring dan besoek aan Tabgha, waar die brood en vis vermeerder is. ‘n Entjie verder noord is die Mensa Christi kerk waar Jesus aan Sy dissipels verskyn het en hulle saam geëet het.  Reis verder na die Berg van Saligsprekinge waar die bergpredikasie gelewer is.  Besoek die Kerk van Saligsprekinge. Sien die uitgrawings van Petrus se huis en die bouvalle van ‘n Sinagoge uit die tweede eeu wanneer ons tyd in Kapernaum deurbring.   Bring dan besoek aan die Boot-museum waar ons die sogenaamde “Jesus Boot” besigtig. Sluit die dag met ‘n bootvaart op die See van Galilea met geleentheid vir ‘n kort oordenking af. Aandete en oornag in TIBERIAS  (O)(A)  

Dag 5:  Vrydag, 26 November NASARET – KARMEL – MEGIDDO – CAESAREA – JERUSALEM


Reis vanoggend na Nasaret en besoek die “Nazareth Village” waar ons in tyd teruggeneem word na die dae toe Jesus as kind in hierdie omgewing opgegroei het.  Ons volgende stop is die berg Karmel vanwaar ons die indrukwekkende uitsig oor die vlakte van Armageddon geniet,  waar die finale slag volgens die Skrif in die laaste dae sal plaasvind.  Dit is hier waar Elia die Baälpriesters om die lewe gebring het.  Daar is ‘n Karmeliete-klooster en ‘n standbeeld van Elia op die terrein. By Megiddo het ons geleentheid om deur die watertonnel te stap.  Die opgrawings toon rondom 26 nedersettings op mekaar waarvan die oudste uit ongeveer 4000 v.C. dateer. Josua het die stad ingeneem en gedurende die regering van Salomo was Megiddo een van die stede wat met strydwaens versterk was. Reis verder na Caesarea Maritima en besoek die oorblyfsels van ‘n kruisvaardervesting en die gerestoureerde Romeinse amfiteater. Caesarea is in die 13de jaar voor Christus deur Herodus die Grote gebou, en dit was ook die tuisdorp van Pontius Pilatus, Filippus en Cornelius.  Ons bestemming is Jerusalem, die stad van vrede soos reeds vroeg in die Bybel daarna verwys word.  Aandete en oornag in JERUSALEM  (O)(A)   

Dag 6:  Saterdag, 27 November JERUSALEM


Ons toer van Jerusalem begin by die Olyfberg of Olivet vanwaar u ‘n pragtige uitsig oor die Ou Stad en die tempelterrein het.  Hier van die Olyfberg af het Jesus sy dissipels gestuur om die donkie te gaan haal waarop Hy Jerusalem binnegery het.   Vertoef in die Tuin van Getsemane waar Jesus gebid het.  Judas het Jesus hier verraai en is Hy na Kajafas geneem om aangekla en verhoor te word.  Die “Kerk van alle Nasies” is in hierdie tuin geleë waar verskeie Olyfbome vandag steeds groei.  Besoek dan die huis van Kajafas die hoëpriester, bekend as “Petrus in Galicantu”.   Dit was hier waar Petrus die Here drie maal verloën het.  Gallicantu beteken “die kraai van die hoenderhaan”.  Besoek die Stad van Dawid waar die poel van Siloam vandag nog te sien is. Stap met die droë tonnel langs na die Suidelike trappe wat na die eertydse tempel gelei het.  Ons volgende stop is die Davidson Argeologiese park.  Sluit ons besoek aan die Ou-stad by die klaagmuur, die allerheiligste plek vir die Jode af, en onderneem ‘n toer van die tonnels onder die stadsmuur, bekend as die Kotel.   Bring dan bsoek aan die Bo-vertrek waar die Heilige Gees uitgestort is, en waar Jesus en Sy dissipels die “Laaste Avondmaal” genuttig het.   Aandete en oornag in JERUSALEM  (O)(A)  

Dag 7:  Sondag, 28 November JERUSALEM


Begin die dag by die Tuingraf af waar u op ‘n toer van die terrein geneem word.  Een van die plaaslike personeel sal verduidelik  waarom  hierdie  plek  die  waarskynlike  graf van Jesus is.  Geniet ‘n pragtige uitsig oor Golgota wat ook bekend staan as Gordon’s Calvary. Nagmaal word by die tuingraf bedien.  Stap na die die Bad van Bethesda en besigtig die kerk van St Anne.  Sien die vesting van Antonio, waar Jesus verhoor is en die plaveisel waar Hy sy kruis opgeneem het. Volg die roete van die Via Dolorosa of lydensweg wat begin by Pilatus se verhoorsaal.  Geniet vrye tyd in die Ou-stad van Jerusalem.  Oorplasing na die Ben Gurion lughawe waar ons die El Al vlug haal wat om 22:00 na Johannesburg vertrek.  Oornag aan BOORD  (O)(A*)

Dag 8:  Maandag, 29 November JOHANNESBURG


Stryk om 06:40 op Johannesburg se O.R. Tambo Internasionale lughawe neer; ryk aan herinneringe en verryk in die gees.  Eendag maak ons weer so!  (O*)
 

TOERPRYS: R32,980 per persoon (onderhewig aan wisselkoers / minimum groepgrootte / lugtarief verhogings)
                      Toerprys soos volg bereken:    Lugreisgeld:  R8,950   /   Landreëlings:  R24,030

Tariewe word deur die diensleweraars teenoor die Amerikaanse Dollar tot op R15,00 gedek. Die Randwaarde van ons toerprys sal met balansbetaling aangepas word indien die Rand sou verswak.  Reisversekering word ten sterkste aanbeveel en kan deur ons kantoor uitgereik word.  Weens die beperkte aantal sitplekke beskikbaar vir hierdie toer, word u inskrywing en deposito so gou as moontlik benodig om u sitplek te verseker.  
 Moontlike verwagte aanpassing van Randwaarde:  
R14,00=US$1 (R31,380) / R14,50=US$1 (R32,180) / R15,00=US$1 (R32,980) / R15,50=US$1 (R33,780)


Geldsake:  ‘n Nie-terugbetaalbare deposito van R15 000 is betaalbaar met registrasie.   
Die balans van die toerprys is sowat 10 weke voor vertrek betaalbaar, en die wisselkoers
van die dag sal op die Randwaarde van ons toerprys van toepassing wees.
 

INGESLUIT:
• Ekonomiese retoervlugte insluitend lughawebelasting en brandstofheffing
• Lughawe / hotel retoer oorplasings soos per program
• Ontbyt en aandete daagliks soos per program
• Vierster akkommodasie
• Geregistreerde Engelssprekende toergidse en luukse toerbusse
• Besigtigingstoere en ingangsfooie soos per reisplan
• Fooitjies aan toergidse, busbestuurders, portiere en hotelpersoneel
 

UITGESLUIT:
• Opsionele enkelkamer US$100 per nag
• Opsionele reisversekering vanaf
  R545 vir onder 70-jariges, R1,350 vir
  onder 80’s en senior polis op aanvraag
  beskikbaar

Reisplan is onderhewig aan verandering na gelang van tydskedules en veiligheidsituasies.
 

Registrasie proses:
 

Om jou plek op hierdie toer te bespreek is die volgende nodig:

  1. Laai hierdie registrasievorm af. Vul dit in en stuur dit saam met jou

  2. Paspoort en

  3. Bewys van betaling van deposito na toere@ekerk.org

© 2020 Ekerk Vereniging.

Trots gebou deur Ekerk.

Ekerk bankbesonderhede:


Ekerk Vereniging,

ABSA Bank, Takkode: 632 005,

Rekening: 4059 699 232

South Africa | Suid Afrika

logo snapscan.png
Zapper logo wit.png

Vind, volg & bevriend ons hier:

  • White Instagram Icon
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon

Laai ons "app" af: