Digital Learning Community

Ekerk bied graag nog ’n Digitale Learning Community aan op Donderdag 23 Julie 2020.

Ons wil jou uitnooi na hierdie digitale leergeleentheid waar ons na verskeie internasionale kenners soos N. T. Wright, Scot McNight en Alan Hirsch gaan luister. Ons het ook 'n klompie kenners vanuit Suid Afrika soos Rantoa Letšosa, Stephan Joubert, Johan Smith en Roedolf Botha wat saam gesels die dag. Daar word gefokus gedurende hierdie geleentheid op die tema “Nuwe kerkwees en relevante teologie vir 'n nuwe tyd.”

 

Moet nie hierdie unieke leergeleentheid misloop nie!
 
Tema: Nuwe kerkwees en relevante teologie vir 'n nuwe tyd.

Plek: Aanlyn deur middel van video (jy het net ‘n internetkonneksie nodig waar jy saam gaan kyk op video na die regstreekse uitsending van die dag. Neem asb kennis dat jy moet betaal en registreer om deel te neem. Geen betaling of registrasie, geen toegang.*

Tyd: 10:00 – 12:30

Datum: 23 Julie 2020

Koste: R50 pp (kry jou kaartjies hieronder)
 
Sprekers vir die oggend:

 • PROF. N.T. WRIGHT, wêreldbekende teoloog-skrywer: The theological response of the church to the corona pandemic. (This session will be in English)

 • PROF. SCOT MCKNIGHT, internasionale teoloog en pryswenner-skrywer van boeke soos The Jesus Creed en The King Jesus Gospel: Giving ourselves: Generosity revisited. (This session will be in English)

 • PROF RANTOA LETŠOSA, Dekaan, Fakulteit Teologie en Religie, UFS:  Relevant church and theology in the South African context. (This session will be in English)

 • ALAN HIRSCH internasionale missioloog en skrywer van boeke soos The Forgotten Ways en 5Q: Reactivating the Original Intelligence and Capacity of the Body of Christ: A new metanoia, a new way of thinking and living for the church. (This session will be in English)

 • Refleksies: Roedolf Botha, Johan Smith, Stephan Joubert. (Hierdie sessie sal in Afrikaans wees)

 

Daar sal 5 VBO-punte toegeken word vir die bywoning van hierdie leergeleentheid.

* Reg van toegang voorbehou deur ekerk direksie

Ekerk is pleased to host another Digital Learning Community on Thursday, July 23.

 

We would like to invite you to this digital learning opportunity where we will listen to several international experts such as N. T. Wright, Scot McNight and Alan Hirsch. We also have a number of experts from South Africa such as Rantoa Letšosa, Stephan Joubert, Johan Smith and Roedolf ​​Botha talking together during the day. During this event the focus will be on the theme “New church and relevant theology for a new time.”

 

Don't miss this unique learning opportunity!

 

Theme: New church and relevant theology for a new age.

 

Location: Online via video (you only need an internet connection where you will watch a live broadcast on the day. Please note that you must pay and register to participate. No payment or registration, no access. *)

 

Time: 10:00 - 12:30

 

Date: July 23, 2020

 

Cost: R50 pp (get your tickets below)

 

Speakers for the day:

 

 • PROF. N.T. WRIGHT, world-renowned theologian: The theological response of the church to the corona pandemic. (This session will be in English)

 • PROF. SCOT MCKNIGHT, international theologian and award-winning author of books such as The Jesus Creed and The King Jesus Gospel: Giving ourselves: Generosity revisited. (This session will be in English)

 • PROF RANTOA LETŠOSA, Dean, Faculty of Theology and Religion, UFS: Relevant church and theology in the South African context. (This session will be in English)

 •  ALAN HIRSCH international missionologist and author of books such as The Forgotten Ways and 5Q: Reactivating the Original Intelligence and Capacity of the Body of Christ: A New Metanoia, a New Way of Thinking and Living for the Church. (This session will be in English)

 • Reflections: Roedolf ​​Botha, Johan Smith, Stephan Joubert. (This session will be in Afrikaans)

 

* Right of admission reserved by Ekerk

H

© 2020 Ekerk Vereniging.

Trots gebou deur Ekerk.

Ekerk bankbesonderhede:


Ekerk Vereniging,

ABSA Bank, Takkode: 632 005,

Rekening: 4059 699 232

South Africa | Suid Afrika

logo snapscan.png
Zapper logo wit.png

Vind, volg & bevriend ons hier:

 • White Instagram Icon
 • White Facebook Icon
 • White Twitter Icon

Laai ons "app" af: