Ons het ook die aktiewe respondente se data verwerk en ingedeel volgens provinsies wat verteenwoordig is en die boonste opsomming is relevant tot die studie.

Beleef jy ook die bg. in jou provinsie?

Laai die volledige verslag af hier.

Ons het ook die aktiewe respondente se data verwerk en ingedeel in denominasies en die boonste opsomming is relevant tot die studie.

Beleef jy ook hierdie in jou denominasie?

Laai die volledige verslag af hier.

Een van die grootste uitdagings vir plaaslike kerke is nie kerkloosheid nie, maar 'kerklike afkoeling.' Dis asof mense net te gewoond raak aan heilige dinge. Kerklik-verveeldheid is dalk die mees algemene 'godsdienstige siekte' onder volwassenes. Mense voel hulle het reeds oorgenoeg 'voyager myle' in...

Ons het ook die aktiewe respondente se data verwerk en ingedeel in ouderdomme. 

Dit het vir ons die volgende gewys

 • dat kerk minder belangrik raak hoe ouer die respondente word.

 • Kerkbywoning neem af hoe ouer die respondente word.

 • Gesprekke oor kerk met vriende neem af hoe ouer die respondente word.

 • Emosies o...

Die doel met hierdie navorsing is om die houding en verhouding van hoërskooljeug met hulle plaaslike kerk te meet. Om hierdie verhouding meer akkuraat te meet, is dit noodsaaklik om te kyk hoe die respondente wat aangedui het dat hulle aktief by ‘n plaaslike gemeente insluit (“Ja” op Vraag 4), oor die kerk voel.

Laai die he...

Hier is 'n opsomming van die data vir ons Jeug & Kerk navorsing:

 • 75 % van die respondente dui aan dat hulle aktief is in ‘n plaaslike gemeente.

 • 4,38 uit 10 sien die kerk as belangrik vir Christene.

 • 6,96 uit 10 sien die kerk as belangrik vir hulself.

 • 36 % van die respondente praat een keer per maand met hul...

Respondente en skole is nie ewekansig gekies nie, maar die demografie is deursigtig gekommunikeer, ten einde aan gebruikers self die geleentheid te gee om die toepaslikheid van die data te bepaal.


Na afloop van die insamelingstydperk het 6 635 respondente die meningsopname suksesvol ingevul. Die gekombineerde demografie van...

Ekerk het onder 6 635 hoërskooljeug regoor Suid Afrika ‘n meningsopname gevoer om hulle houding en verhouding met hulle plaaslike kerk te meet. Ons wou hierdie vraag graag van ‘n ander kant af benader deur hoërskole direk te vra om ‘n aantal vraelyste uit te deel ten einde jongmense se houding en verhouding met hulle plaasl...

Please reload

AFDELINGS & SKRYWERS
ONLANGSE ARTIKELS

December 5, 2019

December 3, 2019

November 29, 2019

November 26, 2019

Please reload

RSS Feed

© 2019 Ekerk Vereniging.

Trots gebou deur Ekerk.

Ekerk bankbesonderhede:


Ekerk Vereniging,

ABSA Bank, Takkode: 632 005,

Rekening: 4059 699 232

South Africa | Suid Afrika

Vind, volg & bevriend ons hier:

 • White Instagram Icon
 • White Facebook Icon
 • White Twitter Icon

Laai ons "app" af: