16 Jan 2017

Gister is verby- ons kan niks meer daaraan verander nie en ons weet nie wat die toekoms vir ons inhou nie, maar vandag het ons nog die geleentheid om ons  volle potensiaal te kan uitleef. Joël Osteen gee in YOUR BEST LIFE NOW, Faith Words, 2004, praktiese wenke hoe elkeen van ons gelukkiger as ooit kan leef.

Die eerste wenk...

21 Oct 2016

Jesus het die mens geken en Hy het geweet wat Sy volgelinge in die werksituasie gelukkig maak. Hy het ‘n voorbeeld gestel van hoe om deur erkenning positiewe en sterk kenmerke by sy volgelinge raak te sien en waardering daarvoor te betuig.

Jesus het aan Sy dissipels gesê: ”Soos die Vader My liefhet, het Ek julle ook lief.......

Lofprysing aan God is die aanbidding en verering van God in jou hart en met jou verstand. Wie is God dat ons Hom sal aanbid en eer aan Hom bring? Toe Abram nege en negentig jaar oud was, het die Here aan hom verskyn en vir hom gesê: ”Ek is God die Almagtige” (Gen.17:1). God, die Almagtige het die hemel en die aarde geskape,...

19 Jul 2016

Om vergifnis te ontvang, beteken om vrygeskeld te word van straf, hoe ernstig die oortreding ookal mag wees. God vergewe nie alleen al my sondes nie maar ook verwag God van my om my naaste te vergewe wat my kwaad aangedoen het en om my te vergewe vir die kwaad wat ek my naaste aangedoen het. Die enigste voorwaarde om vergif...

Verhoor God altyd ons gebede?

Willie Marais bespreek in HERE LEER ONS BID, Aktuapers, 1990 pp 41-45 etlike voorbeelde in die Bybel waarin God vir definitiewe redes nie Sy kinders se gebede verhoor het nie.

God was ontevrede met Moses in die woestyn by die Meriba waters omdat Moses die rots twee keer met die kierie geslaan het...

26 Apr 2016

Dis hartseer om te sien hoe mense hulle liggame voortdryf teen ‘n duisel wekkende spoed van dag tot dag, week tot week en maand tot maand sonder om in ag te neem die skade wat hulle hulself en hul gesinslede aandoen. Hoeveel ouers kom in die aande eers tuis wanneer die kinders reeds slaap en val doodmoeg op die bed sonder e...

Please reload

AFDELINGS & SKRYWERS
ONLANGSE ARTIKELS

April 3, 2020

March 27, 2020

March 20, 2020

Please reload

© 2020 Ekerk Vereniging.

Trots gebou deur Ekerk.

Ekerk bankbesonderhede:


Ekerk Vereniging,

ABSA Bank, Takkode: 632 005,

Rekening: 4059 699 232

South Africa | Suid Afrika

logo snapscan.png
Zapper logo wit.png

Vind, volg & bevriend ons hier:

  • White Instagram Icon
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon

Laai ons "app" af: