Oefening Lees gerus die hele Romeine 16 deur en beantwoord die vraag met verwysing na die netwerk van medewerkers, wat saam met Paulus gewerk het. Paulus is ge

Oordenking Lees Romeine 14:1 - 12. Ons het in die video gesien dat Paulus onderskei tussen diegene wat sterk is in die geloof en dié wat nog jonk en swak is in

25 Mar 2020

Oordenking Ons is steeds besig met Paulus se etiek. Dit wil sê, Paulus is van die begin van 12:1 af besig om vir ons uit te spel wat die praktiese implikasies

18 Mar 2020

Oordenking Na die oproep in 12:1 - 2 om onsself volkome aan God te wy en ons denke onder God se heerskappy te plaas, begin Paulus uitwy oor hoe hierdie nuwe ma

11 Mar 2020

Oordenking Soos ons reeds op die video gesien het, werk die uitverkiesing van God op twee maniere: Dit is eerstens kollektief, dit wil sê groepsgeöriënteerd. T

Oordenking Soos op die videogedeelte gesien, het Paulus in die mooiste en mees beeldryke taal beskryf dat die Gees nou ons lewens nuut maak en vorm en dat ons

Meeste mense aanvaar dat dit goed en volwasse is om jouself in iemand anders se skoene te kan plaas. Jakobus sê tog (1:19): My liewe broers, dít moet julle in g

26 Feb 2020

 Oefening

Romeine 7 is die enkele hoofstuk in die Nuwe Testament waaroor daar die heel meeste geskryf is. Een van die redes hiervoor is dat Paulus hier aangaande een van die mees teologies komplekse elemente van die evangelie nadink en skryf, naamlik die innerlike stryd van die mens, asook die rol wat die Wet in ‘n genadeg...

19 Feb 2020

Roedolf Botha het op die 2de Februarie 2020 gepreek by NG Oosterlig oor die tema: "Kies Lewe"

19 Feb 2020

Oefening

‘n Mens verstaan soms eers werklik ‘n nuwe konsep, wanneer jy dit vir iemand moet verduidelik of dit op skrif sit. Probeer in jou eie woorde die idee op die video, van Paulus se Indikatief-imperatiefbeginsel, in ‘n kort paragrafie weergee.

Dink ‘n bietjie hoe jy jouself – of ander mense – sou motiveer om geho...

Please reload

AFDELINGS & SKRYWERS
Some elements on this page did not load. Refresh your site & try again.

ONLANGSE ARTIKELS

April 3, 2020

March 27, 2020

March 20, 2020

Please reload

© 2020 Ekerk Vereniging.

Trots gebou deur Ekerk.

Ekerk bankbesonderhede:


Ekerk Vereniging,

ABSA Bank, Takkode: 632 005,

Rekening: 4059 699 232

South Africa | Suid Afrika

logo snapscan.png
Zapper logo wit.png

Vind, volg & bevriend ons hier:

  • White Instagram Icon
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon

Laai ons "app" af: